მოსამზადებელი

სკოლამდელი განათლება (5-6 წლის)

დაწყებითი საფეხური

დაწყებითი საფეხური I-VI კლასი

საბაზო საფეხური

საბაზო საფეხური VII – IX კლასი

საშუალო საფეხური

საშუალო საფეხური X – XII კლასი

დირექტორის მიმართვა

სკოლა „პეგასი“, 22- წლიანი გამოცდილების მქონე კერძო,
ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებაა.  სკოლა მოსწავლეებს  უსაფრთხო,
კეთილგანწყობილ და ოჯახურ გარემოს სთავაზობს. 
სკოლის მიზანია, მოსწავლეებს მისცეს თანამედროვე საგანმანათლებლო
სტანდარტების შესაბამისი განათლება. აღზარდოს სახელმწიფოებრივად და
შემეცნებითად მოაზროვნე ახალგაზრდა, რომელიც მომავალი
წარმატებებისათვის მუდმივად იზრუნებს აკადემიური ცოდნისა და
პრაქტიკული უნარ-ჩვევების განვითარებაზე.
სკოლაში გაძლიერებულად  ისწავლება ინგლისური,  მათემატიკა და ქართული
ენა და ლიტერატურა.
სკოლა  მნიშნელოვან ყურადღებას უთმობს, ბავშვების შემოქმედებით
განვითარებას და  ვთავაზობთ, როგორც ქართული ცეკვის, ისე თანამედროვე
ცეკვების და ხელოვნების  წრეებს.
სკოლა აღჭურვილია თანამედროვე სასწავლო ლაბორატორიებით და შექმნილია
სასწავლო-აღმზრდელობითი პროცესისათვის უსაფრთხო, სასიამოვნო და
კომფორტული გარემო. 
სკოლა აერთიანებს I-XIIკლასებს.

სკოლის სიახლეები