დაწყებითი საფეხური

სკოლა „პეგასის“ დაწყებითი საფეხური (I-VI კლასები) მოსწავლეს საუკეთესო საშუალებას აძლევს მრავალფეროვან სასწავლო აკადემიურ დისწიპლინებში  მოგზაურობისთვის. დაწყებითი საფეხურის ძირითადი ამოცანებია სასკოლო გარემოსა და სწავლის მიმართ პოზიტიური განწყობის შექმნა, სამოსწავლეო უნარ-ჩვევათა განვითარება, ზოგადი განათლების საბაზო საფეხურზე ეფექტური სწავლებისათვის მომზადება.

______________________________________________________________________________

საფეხურის პრიორიტეტებია:

📍 უცხო ენის, ინგლისურის, გაძლიერებული სწავლება.

📍ესთეტიკური აღზრდის საგნების სწავლება, განწყობა-დამოკიდებულებების, პრაქტიკული, შემოქმედებითი და კვლევა-ძიების უნარ-ჩვევების გასავითარებლად.

📍 მოსწავლის ფსიქო/ემოციური განვითარება, რისთისაც სასკოლო ცხოვრებაში აქტიურადაა ჩართული სკოლის  ფსიქოლოგი, რომელიც მოსწავლეებთან მუშაობს როგორც გაკვეთილის ფორმატით, ისე ინდივიდუალური საჭიროებისამებრ.

📍ციფრული კომუნიკაციისათვის საჭირო უნარ-ჩვევათა განვითარება.