სკოლის მისია

სკოლა „პეგასი”

დამტკიცებულია სკოლის დირექტორის

2023 წლის 12.09.2023 2-47 ბრძანებით

სკოლის მისია

 

სკოლის მისიაა, შექმნას  მოსწავლეთათვის თავისუფალი, შემოქმედებითი გარემო სამოქალაქო ცნობიერებისა და ტოლერანტობის ჩამოყალიბებისთვის, სწავლა–სწავლების, სიღრმისეული შემეცნებისა და ცოდნის ტრანსფერისთვის. აღზარდოს მაღალი ზნეობის, გამოკვეთილი მოქალაქეობრივი პოზიციის მქონე პიროვნება, რომელსაც მისცემს კომუნიკაციის, ახალი ინფორმაციის დამუშავებისა და თანამედროვე ტექნოლოგიების ეფექტურად გამოყენებისათვის საჭირო ჩვევების დამოუკიდებლად შეძენის უნარს.

 

სკოლის ხედვა

 

შევუქმნათ მოსწავლეს აუცილებელი საგანმანათლებლო სივრცე და პირობა მაღალი ხარისხის განათლების მისაღებად, რომელიც მოსწავლეს მისცემს უწყვეტი განვითარებისა და ახალი ცოდნის დამოუკიდებლად შეძენის უნარს. ვიზრუნოთ მოსწავლის, როგორც ინდივიდის ტოლერანტი, კრიტიკული, ლიბერალური მოქალაქის ჩამოყალიბებისთვის. გავხადოთ მოსწავლის სასკოლო ცხოვრება საინტერესო, მრავალფეროვანი და სახალისო.

 

სკოლის ღირებულებები

 

l  უსაფრთხოება;

l  გუნდურობა;

l  მიუკერძოებლობა;

l  ერთგულება;

l  ინოვაციური მიდგომები;

l  წარსული გამოცდილების გაზიარება.