საგნობრივი კათედრები

თეა ბიგვავა

საბუნებისმეტყველო კათედრის ხელმძღვანელი

მერი გურგენიძე
ხელოვნებისა და სპორტის კათედრის ხელმძღვანელი

ეკატერინე არსენიშვილი 

უცხო ენების კათედრის ხელმძღვანელი

ნინო კლდიაშვილი

ქართული ენისა და ლიტერატურის კათედრის ხელმძღვანელი

ეკატერინე კუხიანიძე 

საზოგადოებრივი მეცნიერების კათედრის ხელმძღვანელი

თამარ მოდებაძე

მათემატიკის კათედრის ხელმძღვანელი