პროექტი – საქართველო XVIII საუკუნის II ნახევარში

,,პეგასში” სკოლის საშუალო საფეხურის მოსწავლეებმა იმუშავეს თემაზე – საქართველო XVIII საუკუნის II ნახევარში.

საქართველოს გეოსტრატეგიული და გეოპოლიტიკური მდგომარეობა XVIII საუკუნეში;

გეორგიევსკის ტრაქტატი – არჩევანი, თუ გამოუვალი მდგომარეობა;

გეორგიევსკის ტრაქტატის მემკვიდრეობა;

XXI საუკუნე და იმპერიალიზმი;

პროექტი დაიგეგმა და განხორციელდა საზოგადოებრივი მეცნიერებების კათედრის მიერ.

მოსწავლეებმა დაამუშავეს და დაიცვეს აკადემიური თემები, მოამზადეს რეფერატები, გამართეს დებატები;

პროექტი ითვალისწინებდა ისტორიის მაგალითებით თანამედროვე, აქტუალური გამოწვევების შეფასებას.

ჩვენ ვუზიარებთ აზრებს ერთმანეთს.

#ანალიტიკურიაზროვნებისგანვითარებისთვის

#საგნობრივიუნარებისგანვითარებისთვის

#დებატებისუნარისგანვითარებისთვის