მოსამზადებელი

სკოლამდელი მომზადების სამუშაო პროგრამა მომავალ პირველკასელებისათვის 

სკოლამდელი განათლების საფეხურზე ,,პეგასში“ აღსაზრდელს  ვუქმნით   მშვიდ, მეგობრულ და უსაფრთხო გარემოს. ჩვენი ამოცანაა, რომ გასართობ-შემეცნებითი აქტივობებით მოსწავლეს გაუვითაროთ ცნობისმოყვარეობა და მოტივაცია სასკოლო ასაკისთვის.  პროგრამა აქცენტს აკეთებს აღსაზრდელის გამართული მეტყველების უნარის განვითარებაზე, რომელიც მნიშვნელოვნად განაპირობებს  თვითდამკვიდრებასა და თვითგამოხატვას ზოგადი განათლების დაწყებით საფეხურზე. _____________________________________________________________________________________________სასწავლო პოლიტიკა  

📍„ათამაშე“ და ,,გააცანი“;

📍ჯგუფური მუშაობის ელემენტები;

📍წერა-კითხვის ელემენტები ქართულსა და ინგლისურ ენებში;

📍არითმეტიკის ელემენტები;

📍ფიზიკურ-სპორტული განვითარება;

_____________________________________________________________________________________________

მისაღწევი შედეგები

✅შეუძლია პირადი ჰიგიენური ნორმების დაცვა;

✅საკუთარი ნივთებისა და პირადი სასწავლო სივრცის მოწესრიგება;

✅აღიქვამს საკუთარ თავს გუნდის წევრად;

✅ფლობს ელემენტარულ დონეზე ქცევის ეტიკეტს;

✅შეუძლია საკუთარი ფიქრებისა და ემოციების თავისუფლად გამოხატვა;

✅შეძლებისდაგავარდ მართავს საკუთარ ემოციებს;

✅ცდილობს, დაფიქრდეს აზრის გამოთქმამდე;

✅ადეკვატურად რეაგირებს უფროსის მიერ მიწოდებულ ინსტრუქტაჟსა და მითითებაზე;